חדשות

ברוכות השבות בנות משלחת פולין תשע”ו

קרא עוד

קורסי קיץ באנגלית ומתמטיקה 4-12/8 תשע”ו כ”ט תמוז – ח’ אב רישום לקורסי קיץ לעולות לכיתה ז רישום לקורסי קיץ  […]

קרא עוד

“פיתוח הזהות הנשית, האמונית והציונית של התלמידה ובנייתה כדמות המעצימה את עצמה ואת החברה שבתוכה היא חיה” (חזון האולפנית)