חדשות

מצעד הספרים

קרא עוד

אולפנית ישורון במעמד שש-שנתי מרגש הכנת משלוח המנות הגדול ביותר בעולם בסימן אחדות ישראל. כל שכבה הביאה משלוח לפי נושאים: […]

קרא עוד

"פיתוח הזהות הנשית, האמונית והציונית של התלמידה ובנייתה כדמות המעצימה את עצמה ואת החברה שבתוכה היא חיה" (חזון האולפנית)